nasser.man@gmail.com

حمایت از تولید داخل در حیطه نرم افزار

یکی از سوالاتی که همیشه از خودم می پرسم این است که آیا لازم هست بعضی سختی ها را به جان بخرم و از نرم افزارها و سرویس های اپن سورس به جای نرم افزارها وسرویس های غیر اپن سورس استفاده کنم؟ از چندین سال پیش که عملا از سیستم…

Continue Reading
Close Menu